Skip to content

El projecte SOM NATROS

Som Natros neix amb el propòsit de:

1. Dignificar el productor i el seu producte

2. Retornar part de la riquesa generada en forma de cultura

3. Crear una comunitat amb la que enfortim la cadena de valor dels productes


Conèixer l’origen i el procés del producte ens fa sentir partíceps de la cadena de valor.

Quan consumim contribuim a enfortit aquesta cadena.

Som Natros vol contribuir  contínuament al creixement de la societat a través del suport a manifestacions culturals.