Paco 
Cid 
de l'hort 
i l'oli SOM NATROS
paco olivera
 

Francisco Cid és el productor de l’oli Som Natros. Ell i la seva família son els que cuiden les oliveres Panisello durant tot l’any i amb el seu treball, obtenir un oli amb unes característiques úniques. 

Actualment tres generacions produeixen el premiat oli Som Natros a les finques de “les Valls” de Xerta i “el Maset” d’Horta de Sant Joan.

OLI SOM NATROS MONOVARIETAL PANISELLO

Aquesta oliva és rica en àcid oleic. L’oli presenta un fruitat verd d’intensitat mitjana amb connotacions verdes però també madures. En boca presenta una punta clara de picant, alhora que s’equilibren el dolç i l’amarg.

Font: IRTA Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
oli som natros