Productors i actors: es tanca el cercle

hernan i pacos

Quan va començar el projecte Som Natros, un dels pilars fonamentals va ser que els productes fossin vehicles de connexió entre actors culturals i productors. En aquesta foto es plasma com s’ha aconseguit aquest objectiu.

L’artista Hernan en H, amb la seva obra, retorna a la societat de les Terres de l’Ebre part de la riquesa generada a través d’una actuació cultural en forma d’art mural. Aquesta obra s’ha realitzat a la via verda a Xerta, localitat on es produeix l’oli. Gràcies a la comercialització de l’oli es va aconseguir generar els recursos necessaris per poder revertir en aquesta obra.

Quan l’artista i els productors es troben davant de l’obra, el projecte Som Natros tanca el cercle. La cadena de valor que es forma entre el productor i el consumidor produeix un benefici del que una part ha tornat al consumidor en forma de cultura i, per tant, la societat ha guanyat també en valor.

Els consumidors de l’oli Som Natros formen part d’aquesta cadena de valor de forma activa adquirint el producte, per lo que us donem les gràcies per participar en aquest projecte.